CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ KINH DOANH - Blog KNVN - Kho kiến thức khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam

Header Ads

CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ KINH DOANHAi biết rồi thì ko cần đọc tiếp nhé 🙂
Bạn đang đo lường như thế nào – bài học mình nhận được và muốn chia sẻ
1. Giá gốc nhập (CP)
2. Chi phí marketing (ME)
3. Vận chuyển (TF)
4. Chi phí cố định (CO) – bao gồm cả hàng hoàn
5. Nhân sự (HE)
Ví dụ cụ thể – cửa hang in thiệp cưới nhỏ
Doanh thu: 1800 x 5000 = 9trieu/ngày
CP: 800/chiếc – 1 ngày bán 5000c – mỗi đơn khoảng 500c – ngày khoảng 10 đơn = 4trieu
ME: 200k/ngày
TF: 400k/ ngày
CO: Máy in, vật tư tiêu hao: 100k/ngày
HE: 1trieu/ngày
Lợi nhuận: 3.300k/ ngày
Ổn ko các bác.
Tiếp tục muốn mở rộng và tăng $ thì sao
$ = Giá trị bản thân * Quy mô * thời gian
Theo các bạn thì sẽ làm như thế nào?

Nguồn: 

Không có nhận xét nào