Thống kê cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam - KNVN.VN - Blog KNVN - Kho kiến thức khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam

Header Ads

Thống kê cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam - KNVN.VN

Dưới đây là 1 số kênh mà Khởi Nghiệp Việt Nam đang xây dựng và phát triển để lan tỏa những giá trị và kiến thức khởi nghiệp cho cộng đồng. 

1. Kênh Group Khởi Nghiệp Việt Nam 
Số thành viên tổng : 60 000 
Thành viên tương tác thực: ~ 50 000 người
Số thành viên truy cập mỗi ngày : ~ 15 000 người
Số lượt truy cập mỗi tháng: ~ 450 000 truy cập (Gần nửa triệu lượt truy cập)

2. Kênh Fanpage Khởi Nghiệp Việt Nam 
Số like: 20 000

3. Kênh Group Nguồn hàng KNVN
Link group: https://www.facebook.com/groups/nguonhang.knvn.vn/
Số thành viên tổng: 19 000
Số thành viên hoạt động thực: ~ 11000
Số thành viên truy cập mỗi ngày ~ 2000 thành viên
Tổng số lượt truy cập mỗi tháng: ~ 60 000 lượt

4. Kênh BlogHttp://blog.knvn.vn
Visit tổng : 160 000 Visit ( Xem trên Blog phía phải)

5. Youtube: 

Ban quản trị thông báo!Không có nhận xét nào