Tại sao bạn kinh doanh thất bại - Blog KNVN - Kho kiến thức khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam

Header Ads

Tại sao bạn kinh doanh thất bại
1. Khi bạn nghe ai đó họ quảng cáo ví dụ như dự án tui tham gia triệu đô.... có vài trăm đến vài ngàn nhân viên nhưng thực tế họ chỉ nói bạn không đủ kiểm chứng hay người cò của họ
2. Bạn cứ nghĩ rằng cứ 100 người bạn tiếp cận thì có số người dùng hoặc thích sản phẩm của bạn
3. Khi bạn làm lính bạn nghĩ làm chủ dễ nhưng bạn quên rằng chủ đôi lúc còn mệt hơn nhiều như họ từng nói
4. Sai lầm lớn nhất là bạn ước tính tổng số người tiếp cận sản phẩm rồi đến con số họ thích rồi đến con số họ sử dụng VÀ THỜI GIAN HỌ SẼ SỬ DỤNG SAI = BẠN THẤT BẠI

Nguồn: Huỳnh Tuấn Sang - thành viên khởi nghiệp Việt Nam

Không có nhận xét nào