Thế nào là hệ sinh thái khởi nghiệp ? - Blog KNVN - Kho kiến thức khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam

Header Ads

Thế nào là hệ sinh thái khởi nghiệp ?

Một hệ sinh thái khởi nghiệp được hình thành bởi con người, startup trong các giai đoạn và các loại hình tổ chức khác nhau tại cùng một địa điểm (địa điểm vật lý hoặc địa điểm ảo), tương tác như một hệ thống để xây dựng nên những công ty khởi nghiệp. Các tổ chức này có thể được chia thành nhiều loại: các trường đại học, các tổ chức tài trợ, các tổ chức hỗ trợ (như vườn tự ươm, bộ máy gia tốc, không gian làm việc chung), các tổ chức nghiên cứu, các tổ chức cung cấp dịch vụ (như dịch vụ tài chính, pháp lý) và tập đoàn lớn. Các tổ chức khác nhau thường tập trung vào các phần khác nhau trong các giai đoạn phát triển cụ thể của chức năng của hệ sinh thái và hệ sinh thái khởi nghiệp.

Hệ sinh thái Khởi Nghiệp -KNVN.VN
Nội dung tổng quan

1. Thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp
2. Danh sách các tổ chức và các họa động được tổ chức cùng với các hoạt động khởi nghiệp
3. Quản lý hệ sinh thái khởi nghiệp
4. Các bài học về hệ sinh thái khởi nghiệp

1.Thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp

- Ý tưởng, phát minh và nghiên cứu
- Khởi nghiệp ở các giai đoạn khác nhau
- Doanh nhân
- Các thành viên trong nhóm khởi nghiệp
- Những nhà đầu tư tài giỏi
- Các nhà cố vấn khởi nghiệp
- Các nhà tư vấn khởi nghiệp
- Những người có đầu óc kinh doanh khác
- Người thứ ba từ các tổ chức khác với các hoạt động khởi nghiệp

2. Danh sách các tổ chức và các hoạt động được tổ chức cùng với các hoạt động khởi nghiệp

- Các trường đại học
- Các tổ chức tư vấn và cố vấn.
- Vườn ươm khởi nghiệp
- Bộ máy tăng tốc khởi nghiệp
- Không gian làm việc chung
- Các nhà cung cấp dịch vụ (tư vấn, kế toán, pháp lý,vv)
- Những người tổ chức sự kiện
- Các cuộc thi khởi nghiệp
- Mạng lưới các nhà đầu tư
- Các công ty đầu tư mạo hiểm
- Các kênh huy động vốn đám đông
- Các nguồn tài trợ khác (các khoản vay, trợ cấp, vv)
- Blog khởi nghiệp và các phương tiện truyền thông thương mại khác
- Những người cố vấn khác

Những người này kết nối với nhau qua các sự kiện, hoạt động, địa điểm và qua sự tương tác. Các hệ sinh thái khởi nghiệp nhìn chung được định rõ bởi mạng lưới tương tác giữa con người, tổ chức và môi trường của họ, chúng có thể gồm rất nhiều loại tuy nhiên thường được biết đến như một hệ sinh thái khởi nghiệp trong một thành phố cụ thể hoặc một cộng đồng online (mặc dù một số người có thể nói rằng vì là mạng xã hội nên toàn bộ thế giới chỉ là một mạng lưới lớn của hệ sinh thái khởi nghiệp).
Hệ sinh thái Khởi Nghiệp

Ngoài ra, nguồn tài nguyên như kỹ năng, thời gian và tiền bạc cũng là những thành phần thiết yếu của một hệ sinh thái khởi nghiệp. Các nguồn lực trong các hệ sinh thái đang thu được chủ yếu từ người dân và các tổ chức - một nguồn chủ động của các hệ sinh thái khởi nghiệp.

Bằng các sự kiện và các cuộc họp với các tổ chức và giữa những người khác nhau, những tương tác này đóng một vai trò quan trọng trong sự vận động của các nguồn lực qua hệ thống giúp tạo ra những công ty khởi nghiệp tiềm năng hoặc củng cố những công ty đã tồn tại và do đó ảnh hưởng đến số lượng của cấu trúc khởi nghiệp. Thất bại của các startup là đã để những người có kỹ năng hoàn thiện và kinh nghiệm ra đi để họ xây dựng một startup mới hoặc gia nhập vào một công ty đang tồn tại.

Hệ sinh thái khởi nghiệp được kiểm soát bởi cả hai yếu tố: bên ngoài và bên trong. Yếu tố bên ngoài - môi trường tài chính, sự sụp đổ của thị trường và sự quá độ của các công ty - kiểm soát cấu trúc tổng thể của một hệ sinh thái và cách mọi thứ diễn ra trong đó.

Hệ sinh thái khởi nghiệp là nhiều thực thể sôi nổi - lúc nào cũng vậy, chúng còn khá mới mẻ trong giai đoạn hình thành ban đầu và một khi được thiết lập sẽ là một vấn đề nhức nhối thường kỳ (giống như vấn đề bong bóng tài chính) vượt qua những điều này để đến với quá trình phục hồi từ một số những rối loạn trong quá khứ.


Các hệ sinh thái khởi nghiệp trong các môi trường tương tự nhau nhưng ở những nơi khác nhau trên thế giới có thể làm những điều khác nhau đơn giản vì chúng có những nền văn hóa doanh nghiệp và các nguồn lực kinh doanh khác nhau. Sự xuất hiện của những người thiếu kiến ​​thức và kỹ năng cũng có thể gây ra những thay đổi đáng kể trong chức năng của hệ sinh thái.

Các yếu tố bên trong không chỉ kiểm soát các quy trình của hệ sinh thái mà còn bị kiểm soát bởi chính hệ sinh thái đó và thường phải tuân theo chu kỳ phản hồi. Trong khi một số các nguồn lực đầu vào thường được kiểm soát bởi các quá trình bên ngoài như môi trường tài chính và biến động thị trường, các nguồn tài nguyên sẵn có trong hệ sinh thái được kiểm soát bởi các yếu tố bên trong như con người và các tổ chức có khả năng đóng góp cho hệ sinh thái.

Các yếu tố bên trong khác bao gồm sự thành công của việc khởi nghiệp hoặc là sự thất bại liên tiếp của con người và các kỹ năng vốn có. Mặc dù con người tồn tại và hoạt động trong các hệ sinh thái, nhưng tác động tích lũy của họ đủ lớn để ảnh hưởng đến các yếu tố bên ngoài như môi trường tài chính.

Đa dạng con người cũng ảnh hưởng đến chức năng của hệ sinh thái khởi nghiệp vì nó tác động đến quá trình xáo trộn và kế thừa. Hệ sinh thái khởi nghiệp cung cấp một loạt các hàng hóa và dịch vụ mà con người và các công ty phụ thuộc vào, do đó, các nguyên tắc của quản lý hệ sinh thái khởi nghiệp cho thấy rằng tiềm lực kinh tế nên được quản lý ở cấp hệ sinh thái khởi nghiệp hơn là quản lý từng cá nhân hoặc tổ chức. Phân loại các hệ sinh thái khởi nghiệp thành các đơn vị cấu trúc tương tự là một bước quan trọng hướng tới quản lý hệ sinh thái có hiệu quả.

3.Quản lý hệ sinh thái khởi nghiệp

Khi sự quản lý được áp dụng cho toàn thể hệ sinh thái khởi nghiệp, hơn là chỉ áp dụng cho từng tổ chức khởi nghiệp riêng lẻ, điều này được gọi là quản lý hệ sinh thái khởi nghiệp. Quản lý hệ sinh thái khởi nghiệp được thúc đẩy bởi các mục tiêu rõ ràng, được thể hiện bởi các chính sách, các nghi thức, và thực tiễn, được chấp nhận bằng việc giám sát và nghiên cứu dựa trên những hiểu biết rõ nhất về sự tương tác và quá trình cần thiết để giữ vững được cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái khởi nghiệp.

Mục đích của việc này là để quản lý các khu vực ở các quy mô khác nhau bằng cách mà các dịch vụ và tài nguyên hệ sinh thái vẫn được bảo tồn trong khi vẫn duy trì sử dụng và lựa chọn các tài nguyên thích hợp cho sự sống.

Do tính chất của công tác quản lý hệ sinh thái khởi nghiệp bao gồm khả năng đáp ứng nhu cầu quản lý hệ sinh thái trên cơ sở lâu dài với tính bền vững của riêng mình trong tình trạng hỗn loạn và gián đoạn, trách nhiệm thường được chia đều cho những người có khả năng. Nguyên tắc cơ bản là phải duy trì sự bền vững trong quá trình sản xuất lâu dài cho các doanh nhân khởi nghiệp trong hệ sinh thái; "sự bền vững qua các thế hệ là điều kiện tiên quyết cho quản lý, không phải là điều kiện sau cùng".

Điều này cũng đòi hỏi mục tiêu rõ ràng về quỹ đạo và hành vi trong tương lai của hệ thống được quản lý. Những yêu cầu quan trọng khác bao gồm sự hiểu biết đáng tin cậy về hệ thống (bao gồm cả sự liên kết, con người và động lực tổ chức) và bối cảnh mà hệ thống đang hoạt động. Những điểm quan trọng khác bao gồm sự hiểu biết về vai trò của con người, tài năng và tiền bạc như là các thành phần của hệ sinh thái.

Một số hệ thống quản lý hệ sinh thái khởi nghiệp tồn tại, từ tài liệu kiến ​​thức và các công cụ, đến các nền tảng trực tuyến, tất cả để đặc biệt phát triển các giải pháp cơ sở hạ tầng toàn diện.

Các hệ sinh thái khởi nghiệp là một thực thể sôi nổi - lúc nào cũng vậy - chúng là một vấn đề nhức nhối thường kỳ và đang trong quá trình phục hồi từ một số những xáo trộn trong quá khứ. Khi một hệ sinh thái khởi nghiệp là vấn đề của một số sự xáo trộn, nó phản ứng lại bởi việc chuyển khỏi vị trí ban đầu của nó. Xu hướng của hệ thống là để duy trì gần với trạng thái cân bằng, mặc dù có sự xáo trộn, đó được gọi là sự kháng cự. Mặt khác, tốc độ mà nó trở về trạng thái ban đầu sau khi xáo trộn được gọi là khả năng phục hồi.

Từ năm này qua năm khác, hệ sinh thái trải qua những sự thay đổi về con người, tổ chức và môi trường. Một cuộc khủng hoảng tài chính tạo nên sự biến động ngắn hạn trong điều kiện môi trường. Nguồn tài nguyên con người cũng rất đa dạng từ năm này qua năm khác, xây dựng trong suốt quá trình suy thoái của các công ty lớn và khủng hoảng khi họ bổ sung nhân viên mới. Thay đổi dài hạn cũng làm định hình các quy trình của hệ sinh thái - các công ty khởi nghiệp lớn cuối cùng cũng tồn tại, cung cấp vốn và nhân tài cho hệ sinh thái khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, sự xáo trộn cũng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình của hệ sinh thái khởi nghiệp. Tần suất và mức độ nghiêm trọng của sự xáo trộn xác định cách chúng ảnh hưởng đến chức năng của hệ sinh thái khởi nghiệp. Những xáo trộn lớn như bùng nổ bong bóng khởi nghiệp để lại một môi trường thiếu hụt đầu tư. Hệ sinh thái khởi nghiệp đã trải qua hàng loạt những xáo trộn nghiêm trọng.

Càng ít những xáo trộn nghiêm trọng như sự thất bại khởi nghiệp cá nhân hoặc sự cải tổ các tổ chức hỗ trợ thì dẫn tới kết quả không đáng kể. Sự xáo trộn càng nghiêm trọng và thường xuyên hơn dẫn đến thời gian hồi phục lâu hơn. Hệ sinh thái khởi nghiệp phục hồi nhanh hơn sau những sự xáo trộn ít nghiêm trọng.

4.Các bài học về hệ sinh thái khởi nghiệp

Hệ sinh thái khởi nghiệp có thể được nghiên cứu thông qua một loạt các cách tiếp cận - nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu giám sát cụ thể hệ sinh thái khởi nghiệp trong thời gian dài và những điều này nhìn vào sự khác biệt giữa các hệ sinh thái khởi nghiệp để làm sáng tỏ cách họ làm việc. Những nghiên cứu này có thể được thực hiện dưới nhiều quy mô khác nhau.

Một số nghiên cứu độc lập được thực hiện để đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp để hiểu rõ hơn và so sánh nhiều hệ sinh thái khởi nghiệp khác nhau và cung cấp thông tin giá trị về điểm mạnh và điểm yếu của các hệ sinh thái khởi nghiệp khác nhau.


Ban biên tập Cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam

Không có nhận xét nào