THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI VỚI CÔNG TY PHẦN MỀM - Blog KNVN - Kho kiến thức khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam

Header Ads

THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI VỚI CÔNG TY PHẦN MỀM


Vừa qua có một số bạn hỏi về ưu đãi thuế với Cty phần mềm, mình có tổng hợp được thông tin (về lý thuyết) như sau.
Mong được sự góp ý của các anh chị, cho bài hoàn thiện hơn. Chúc cộng đồng khởi nghiệp ngày càng phát triển.
I/ Các căn cứ pháp luật.

1. Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về thuế Thu nhập Doanh nghiệp
2. Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT quy định về danh mục sản phẩm phần mềm
3. Thông tư 16/2014/TT-BTTTT Quy định việc xác định Doanh nghiệp sản xuất phần mềm.
4. Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về thuế GTGT.
5. Thông tư 123/2004/TT-BTC hướng dẫn về thực hiện ưu đãi thuế với doanh nghiệp phần mềm. 
.
II/ Nội dung cơ bản.

1. Đối tượng.

- Doanh nghiệp có ĐKKD, có kê khai thuế trong đó ghi rõ phần thu nhập từ hoạt động sản xuất phần mềm.
- Sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm phần mềm ban hành theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT.
- Thuộc một hoặc nhiều trường hợp (Cụ thể trong điều 6 thông tư 16/2014/TT-BTTTT): 
+ Phân tích và thiết kế; 
+ Lập trình, viết mã lệnh; 
+ Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm.
+ Xác định yêu cầu và Hoàn thiện, đóng gói phần mềm. (Phải cùng 1 loại phần mềm);
+ Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành phần mềm (Trong trường hợp DN làm tất cả các công đoạn sản xuất phần mềm đã ghi ở trên).
.
2. Thuế GTGT.

Theo điều 4 khoản 21 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về những đối tượng không chịu thuế GTGT có quy định “Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật” Như vậy sản xuất phần mềm máy tính và dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
.
3. Thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Điều 19, khoản 1 phần b Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với: “Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: ….; sản xuất sản phẩm phần mềm…”
Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.
Như vậy: 
- Năm 1 tới năm 4: Miễn thuế Thu nhập Doanh nghiệp;
- Năm 5 tới năm 13 (Chín năm tiếp theo): Giảm 50% thuế suất đối với mức 10%. => Chỉ phải nộp 5%.
- Từ năm 14 - năm 15: Thuế suất là 10%.
- Từ năm 16: Nộp Thuế bình thường (Như hiện tại là mức 20%).
.4. Thuế thu nhập cao, thuế xuất nhập khẩu,.. tham khảo thêm tại thông tư 123/2004/TT-BTC.

Không có nhận xét nào