. ĐÔI ĐIỀU THƯƠNG HIỆU. - Blog KNVN - Kho kiến thức khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam

Header Ads

. ĐÔI ĐIỀU THƯƠNG HIỆU.


Chắc hẳn, đã có bạn tìm hiểu về thương hiệu, nhưng tại sao lâu thế? Có phải họ cố tình làm sai hay ko? 
Thực tế đã có nhiều trường hợp bị từ chối đơn - chỉ vì không trả lời công văn đúng hạn, hoặc thậm chí là đã chuẩn bị được cấp văn bằng - nhưng KHÔNG BIẾT nộp lệ phí => Bị loại.Bước 1. Nộp đơn.

tại Hà Nội là Cục SHTT, 386 đường Nguyễn Trãi.

Bước 2. Thẩm định hình thức:

Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức,về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. 
Thời gian theo luật là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn. 
Thực tế thường 1,5 tháng sẽ có kết luận của cục SHTT.

Bước 3: Công bố đơn hợp lệ

Đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo. 

Bước 4: Thẩm định nội dung:

Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. 
Thời hạn theo luật là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.
Thực tế bước này có thể thực hiện từ 10 - 12 tháng.

Bước 5: Nếu đơn hợp lệ: 

Thông báo dự định cấp Văn bằng bảo hộ, yêu cầu nộp lệ phí.

Bước 6:

Kể từ ngày nộp lệ phí, Cục SHTT tổ chức đăng bạ GCN đăng ký nhãn hiệu.
Bước 7: sau 02 tháng, nếu không có phản đối thì thực hiện cấp văn bằng bảo hộ.

Tác giả: Luật Sư Thơ - thành viên khởi nghiệp Việt Nam

Không có nhận xét nào