3 Group Khởi Nghiệp phục vụ các nhu cầu của Cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam - Blog KNVN - Kho kiến thức khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam

Header Ads

3 Group Khởi Nghiệp phục vụ các nhu cầu của Cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam

Nhằm mục đích tạo ra 1 hệ sinh thái các Group để phục vụ nhu cầu của các thành viên Khởi Nghiệp Việt Nam. Ban quản trị đã lập ra các Group Khởi Nghiệp để phục vụ các nhu cầu ấy.


1. Group Khởi Nghiệp Việt Nam - KNVN.VN
Link: https://www.facebook.com/groups/clbkhoinghieptreycs/ 
Nội dung được phép đăng tải: Kiến thức khởi nghiệp, dự án gọi vốn hoặc co-founder và những câu hỏi dài.


2. Group Hỏi đáp Khởi Nghiệp - KNVN.VN
Link: https://www.facebook.com/groups/hoidap.knvn.vn/
Nội dung được phép đăng tải: Những câu hỏi ngắn hoặc siêu ngắn xoay quanh vấn đề Khởi Nghiệp.


3. Group Nguồn hàng Khởi Nghiệp - KNVN.VN
Link: https://www.facebook.com/groups/nguonhang.knvn.vn/
Nội dung được phép đăng tải: Cần tìm nguồn hàng bất kỳ (trừ những mặt hàng cấm, vi phạm pháp luật) , nghiêm cấm đăng tải quảng cáo sản phẩm/ dịch vụ.

Nếu bạn có nhu cầu nào nữa thì comment góp ý xuống bên dưới để BQT ngâm cứu và lập Group hỗ trợ các bạn!

Ban quản trị KNVNKhông có nhận xét nào