Hướng dẫn đo lường sự thành công của hoạt động marketing cho doanh nghiệp - Blog KNVN - Kho kiến thức khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam

Header Ads

Hướng dẫn đo lường sự thành công của hoạt động marketing cho doanh nghiệp


Nhiều công ty đang nỗ lực để phân chia và phát triển một bộ các hệ thống đo lường marketing cố định để xác định những nỗ lực về marketing doanh nghiệp mà họ đã thực hiện. Những giải pháp của G2M được trình bày theo mô hình đồ họa này là một tập hợp các phương pháp đo lường marketing đã được biên soạn và được trình bày chi tiết hơn nữa trong quyển sách “ Đo lường lơi tức đầu tư marketing”.
Phương pháp tiếp cận “ SMART” để phân tích hoạt động marketing
SMART là một từ viết tắt cho phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn để phân tích những nỗ lực của marketing.
  • Select What to Measure( Chọn cái cần đo lường)
  • Measure it( đo lường cái mình đã chọn)
  • Analyze Key Findings( phân tích những phát hiện chính)
  • Revise Tactics( xem xét lại các chiến thuật đã sử dụng)
  • Test Impact( kiểm tra kết quả)

Các giai đoạn của quy trình biến đổi hình phễu của hoạt động marketing doanh nghiệp
Với sự xuất hiện của mô hình tiếp thị Omni channel, hầu như mỗi người khách ghé thăm trang web của bạn đều đang đến, tham gia và chuyển đổi thông qua một con đường khác nhau. Cái phễu của hình thức tiếp thị truyền thống và hình thức tiếp thị sử dụng cơ sở dữ liệu của khách hàng không áp dụng lâu dài ở tầm vi mô, nhưng ở tầm vĩ mô thì những phân tích và đo lường trong việc kiểm tra năng suất chung thì vẫn phù hợp. 3 giai đoạn là TOFU,MOFU và BOFU, và đây là định nghĩa của 3 giai đoạn này:

1.      TOFU( đầu cái phễu)- ở đây là những vị khách tiêu biểu trong một giai đoạn nghiên cứu của chu kì mua bán. Mục đích tiếp thị ở đây là để đảm bảo rằng thương hiệu của bạn, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn được tìm thấy nếu những vị khách tiềm năng đang tìm kiếm trên các trang mạng xã hội, các trang đánh giá, danh bạ, và ở trên bất kì trang công nghiệp phù hợp khác.

2.      MOFU( giữa cái phễu)- Đây là những khách hàng triển vọng của công ty bạn. Họ không chỉ đơn thuần là mua được sản phẩm của bạn mà họ còn nhận ra bạn trong quá trình tìm kiếm của họ và họ có thể quyết định gắn bó với bạn lâu dài hơn. Đây là những khách hàng mà bạn muốn áp dụng hình thức calls-to action( kêu gọi người dùng hành động mua hàng, đăt hàng) và đưa ra những trang web để dẫn họ đi sâu hơn vào trong quá trình mua bán. Trọng tâm của giai đoạn này là tiếp thị bằng email.

3.      BOFU( đáy phễu)- Họ là những người mua. Họ đã sẵn sàng để mua, họ có tiền và họ họ hiểu rằng bạn có các sản phẩm và dịch vụ giúp họ đáp ứng được những nhu cầu của mình. Giai đoạn này thể hiện sâu sắc tối ưu hóa sự chuyển đổi và cam kết bán hàng của bạn. Đây cũng là giai đoạn mà công nghệ hỗ trợ bán hàng có thể giúp tự động hóa và nâng cao sự chuyển đổi.

Sự đo lường chiến lược tiếp thị inbound(chiến lược tiếp thị nhắm đến khách hàng tương lai ) cuả doanh nghiệp
Đây là những đo lường có thể được áp dụng cho mỗi giai đoạn của chiến lược marketing ở mỗi điểm trong cái phễu chuyển đổi.
·         Đầu phễu-lưu lượng truy cập tự nhiên, ……..,lưu lượng truy cập giới thiệu, lưu lượng truy cập phải trả tiền,phí truy cập phải trả, phí try cập phải trả sau một click chuột, lưu lượng truy cập trực tiếp(thường bao gồm cả lưu lượng truy cập vào các ứng dụng mạng xã hội), và lưu lượng truy cập vào các trang mạng xã hội tự nhiên và phải trả tiền.
·         Giữa phễu-xem để click vào calls-to –action, xem để click vào các trang quảng cáo và đưa ra các thông tin về sản phẩm, và click vào tỉ lệ gửi trên các trang thông tin quảng cáo sẽ cung cấp cho bạn cơ sở dữ liệu để tối đa hóa và kiểm tra những lời thoại mới, hình thức mới, nội dung mới để đinh hướng……..

Đáy phễu: Phải điều hướng khách hàng điền vào form của bạn, hãy đưa thêm một số các chuyên gia về sản phẩm( hay feedback của khách hàng) để khẳng định chất lượng của sản phẩm.


·      Khương Huệ  YCS

Không có nhận xét nào