PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP - Blog KNVN - Kho kiến thức khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam

Header Ads

PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP

 PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP

(Hiện tại chương trình hỗ trợ đã tạm dừng)
Từ đầu mùa dịch, ban quản trị KNVN đã phát động chương trình CHO ĐI - MIỄN PHÍ rất nhiều dịch vụ , sản phẩm tại 3 post :
1.Khóa học miễn phí : https://bit.ly/KhoaHocFREE
2.Dịch vụ miễn phí : https://bit.ly/DichVuPREE
3.Sản phẩm miễn phí : https://bit.ly/SanPhamFREE

Chương trình vẫn đang tiếp tục. Tháng 8 vừa qua đã có rất nhiều mạnh thường quân đã liên hệ KNVN để tài trợ máy móc cũng như các vật dụng hỗ trợ khởi nghiệp .

KNVN đang tiến hành để nhận tài trợ cũng như setup các chương trình hỗ trợ cụ thể.

Sau đây là chương trình hỗ trợ IN ẤN MÀU A4 cho các thành viên trên group KNVN . Chương trình vẫn sẽ tiếp tục gia tăng giá trị khi KNVN nhận thêm được các nguồn lực tài trợ khác trong tương lai.
Cảm ơn các doanh nhân , các mạnh thường quân đã tài trợ máy móc cho KNVN Team .
---
KNVN Team


Không có nhận xét nào