Thu Ngô - Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp - Blog KNVN - Kho kiến thức khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam

Header Ads

Thu Ngô - Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp


Chuyên gia: Ngô Thu
Lĩnh vực: Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp, 22 năm tư vấn chiến lược VietNamairlines
Chức vụ: Thành viên Ban cố vấn cộng đồng Khởi nghiệp Việt Nam

Danh sách các bài viết chia sẻ:

1. 9 lý do khiến hệ thống kinh doanh Online chưa bền vững. Ngày đăng: 30/05/2019.  Link đăng: http://bit.ly/31zKYpP

2. Lãnh đạo người tài bắt đầu từ đâu. Ngày đăng: 31/05/2019. Link đăng: http://bit.ly/2XjT0Uq

3. Giảm lượng hàng tồn kho. Ngày đăng: 03/06/2019. Link: http://bit.ly/2ZzyJYt

4. Mới khởi nghiệp, đừng đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Ngày đăng: 05/06/2019. Link: http://bit.ly/2IoAEJB

5. Tối ưu vốn đầu tư khi khởi nghiệp. Ngày đăng: 10/06/2019. Link: http://bit.ly/2KqM9CD
Còn nữa - đang cập nhật

Không có nhận xét nào