[ĐỀ ÁN 844] BỘ KH&CN TUYỂN CHỌN ĐƠN VỊ THAM GIA HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO NĂM 2020 - Blog KNVN - Kho kiến thức khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam

Header Ads

[ĐỀ ÁN 844] BỘ KH&CN TUYỂN CHỌN ĐƠN VỊ THAM GIA HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO NĂM 2020

Thêm chú thích
Sau 03 năm triển khai, Đề án 844 đã hỗ trợ được hơn 40 đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên cả nước. Tháng 05 này, Đề án 844 tiến hành tuyển chọn các tổ chức tham gia thực hiện nhiệm vụ năm 2020, trong đó tập trung vào các đơn vị có chương trình thúc đẩy kinh doanh trong một số lĩnh vực công nghệ chuyên sâu, phát triển mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp trong nước, quốc tế và mở rộng thị trường, kết nối vốn đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. 
Khai mạc Ngày Hội Khởi Nghiệp Quốc Gia

Danh mục nhiệm vụ hằng năm định kỳ thuộc Đề án 844 thực hiện từ năm 2020 đã được công bố mới đây theo Quyết định số 1025/QĐ-BKHCN với 17 nhiệm vụ, giảm đi 05 nhiệm vụ so với năm 2019 và tập trung tìm kiếm các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm để triển khai các nội dung chuyên sâu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. 

Tham gia Đề án, các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST được nhận hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án, kết nối chuyên gia về KNST trong và ngoài nước, cũng như đóng góp cho hệ sinh thái KNST trên nhiều khía cạnh. Nhưng đồng thời, đơn vị cũng được yêu cầu cần có những tiêu chí đánh giá cụ thể về kết quả của nhiệm vụ cũng như tác động của nhiệm vụ đối với văn hoá - kinh tế - xã hội.

Thông tin chi tiết về cách thức tham gia Đề án 844 xem TẠI ĐÂY (Cổng thông tin Bộ KH&CN)
Không có nhận xét nào