5 CẤP ĐỘ LÃNH ĐẠO VĨ ĐẠI - Blog KNVN - Kho kiến thức khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam

Header Ads

5 CẤP ĐỘ LÃNH ĐẠO VĨ ĐẠI
# Cấp 1: POSITION (Lãnh đạo bằng chức vụ, quyền hành)
Nhân viên theo bạn vì họ “phải theo”, vì bạn đang là “cấp trên” của họ, vì bạn đang có “quyền hành” trong tay.
Nhân viên làm việc không nhiệt tình, hay đổ thừa, đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm.
Tính kỷ luật và cam kết thấp.
# Cấp 2: PERMISSION (Lãnh đạo bằng mối quan hệ, tình cảm)
Nhân viên theo bạn vì họ “muốn theo”, vì họ quý mến bạn.
Nhân viên trong phạm vi bộ phận của bạn làm việc nhiệt tình, sôi nổi, nhất là khi có bạn cùng tham gia. Bộ phận của bạn có tinh thần giúp đỡ nhau, hay chia sẻ, động viên…trong công việc cũng như trong cuộc sống.
# Cấp 3: PRODUCTION (Lãnh đạo bằng năng suất, hiệu quả)
Nhân viên được chỉ rõ trách nhiệm, quyền lợi, mục tiêu, kết quả công việc cụ thể để phấn đấu.
Tính trách nhiệm và cam kết của nhân viên tốt.
Bộ phận và nhân viên có kế hoạch làm việc rõ ràng. Bạn sâu sát với nhân viên, hỗ trợ, động viên, khích lệ họ kịp thời.
# Cấp 4: PEOPLE DEVELOPMENT (Lãnh đạo bằng phát triển năng lực đội ngũ)
Bạn dành nhiều thời gian để đào tạo, kèm cặp, hướng dẫn nhân viên.
Bạn chủ động giao quyền, ủy quyền, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi nhân viên phát huy tối đa tiềm năng, điểm mạnh.
Nhân viên được hướng dẫn lộ trình phát triển nghề nghiệp, năng lực cần rèn luyện rõ ràng. Bạn cũng chuẩn bị người kế thừa.
# Cấp 5: PERSONHOOD (Lãnh đạo bằng tấm gương hình mẫu)
Nhân viên kính phục “năng lực”, “phẩm chất” và “con người” thật sự của bạn. Họ có “lòng tin” ở bạn.
Tính trách nhiệm, cam kết, nhiệt huyết và các giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp được thể hiện rất rõ, từ cấp quản lý đến cấp nhân viên.
Các bộ phận phối hợp, hợp tác với nhau rất tốt. Tất cả vì mục tiêu, lợi ích chung.
Không phải cứ có tố chất mới làm được lãnh đạo, học hỏi và rèn luyện mới là chìa khóa chính để khiến bạn trở thành một nhà lãnh đạo tốt. Ai cũng có thể làm lãnh đạo, nhưng lãnh đạo tồi, lãnh đạo tốt và lãnh đạo vĩ đại thì lại hoàn toàn khác nhau. Để trở thành một lãnh đạo tốt, lãnh đạo biết làm gương, nhân viên “TÂM PHỤC KHẨU PHỤC”, công hiến hết mình cho mục tiêu chung của tổ chức thì thực sự không phải là một chuyện dễ.
 Chính vì vậy để giúp các nhà lãnh đạo, quản trị trong quá trình phát triển và rèn luyện trở thành những nhà lãnh đạo VĨ ĐẠI, Trường doanh nhân HBR xin trân trọng giới thiệu bộ 3 cuốn sách Lãnh đạo và Quản trị của giáo sư Dave Ulrich, "cha đẻ" của ngành nhân sự hiện đại với những giải pháp tối ưu nhất cho các vấn đề về lãnh đạo, quản trị nhân sự cho các anh chị.

Nguồn: trường doanh nhân HBR

Không có nhận xét nào