DIỄN BIẾN TÂM LÝ của khách hàng khi đọc quảng cáo - Blog KNVN - Kho kiến thức khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam

Header Ads

DIỄN BIẾN TÂM LÝ của khách hàng khi đọc quảng cáo

Diễn biến tâm lý của người mua hàng trong quảng cáo - Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo
“Muốn viết quảng cáo thành công, hãy hiểu khách hàng nghĩ gì và muốn gì.”
Đây là 8 bước diễn biến tâm lý của khách hàng khi theo dõi một đoạn văn hay một đoạn phim quảng cáo. Nếu bài quảng cáo của bạn có thể dẫn dòng suy nghĩ của người xem tuần tự theo 8 bước này, chắc chắn họ sẽ mua sản phẩm.
  1. “Mẩu quảng cáo này làm tôi chú ý.”
  2. “Tiêu đề quảng cáo có vẻ rất hấp dẫn.”
  3. “Nó khiến tôi muốn đọc tiếp đoạn đầu tiên.”
  4. “Đoạn đầu tiên hay quá, làm tôi muốn đọc nốt những nội dung kế tiếp.”
  5. “Mẩu quảng cáo này thuyết phục tốt quá; thế nên…”
  6. “Sản phẩm này hẳn là phải tốt lắm đây; và…”
  7. “Tôi muốn một ngày nào đó được sở hữu sản phẩm này,…”
  8. “Tôi muốn nó NGAY BÂY GIỜ!”
(trích sách “Nghệ thuật viết quảng cáo” – Victor O. Schwab)  
Nếu bạn làm không tốt ở khâu nào, dòng tâm lý của khách hàng sẽ có thể bị khựng ở bước đó, nhiều khả năng họ sẽ bỏ đi, không đọc tiếp và không màng đến phần còn lại của bài quảng cáo nữa, cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ không mua hàng.
.
ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan
Dịch giả của “Tử Huyệt Cảm Xúc” và nhiều cuốn sách có giá trị khác.
Admin của trang chủ Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo
Giám đốc nhà phát hành sách Con Đường Tri Thức

Không có nhận xét nào