Làm thế nào để thúc đấy nhóm content marketing của bạn. - Blog KNVN - Kho kiến thức khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam

Header Ads

Làm thế nào để thúc đấy nhóm content marketing của bạn.
Những nhà làm marketing thông minh hiểu rằng có thể sử dụng phương pháp content marketing để hoàn thiện chiến dịch trong tương lai. Tuy nhiên, cũng có thể sử dụng những phương pháp này để trao thưởng và thúc đẩy từng cá nhân đóng góp. Thúc đẩy nhóm content marketing – giống như phương thức mà các nhóm kinh doanh hoạt động – có thể giúp nhóm có trách nhiệm hơn và nâng cao kết quả.

Nhóm content marketing của bạn, từng cá nhân, có thể chịu trách nhiệm không chỉ với việc đạt được một mức độ nội dung đầu ra nhất định mà còn có thể là một mức độ thực hiện nội dung nhất định.
Ở Curata, tôi đã tạo ra một kế hoạch thưởng dành riêng cho nhóm của mình.Việc thực hiện content marketing cá nhân: 50%
Trong số 50% này, 75% là cho các phương tiện truyền thông sẵn có (những trang mà chúng tôi quản lý) và 25% là cho các phương tiện truyền thông tự tạo được (những phương tiện trường thông được nhắc tới hoặc những bài đăng của khách dựa trên các mối quan hệ

Trong những phân đoạn này:
  • 50% dựa trên các phương pháp thu hút như thời gian của mỗi buổi họp và việc chat trên các phương tiện truyền thông xã hội.
  • 25% dựa trên ảnh hưởng của kênh cung cấp marketing (ảnh hưởng và tạo ra các khách hàng tiềm năng)
  • 25% dựa trên ảnh hưởng của kênh cung cấp kinh doanh (ảnh hưởng và tạo ra các cơ hội)
Tổng cộng của việc thực hiện marketng: 25%
Việc thực hiện tài chính của công ty: 25%

Bạn có thể thay đổi mẫu này dựa trên những nhu cầu và thực trạng của mình. Có thể nhóm của bạn cần phải đóng góp một lượng nhất định hàng tuần (hạn mức dựa trên tần suất) để có thể nhân được thưởng hoặc là họ cần phải tăng lượng đọc của khách hàng lên một mức nhất định hằng tháng (hạn mức dựa trên lượng người đọc).
Khi được áp dụng hiệu quả, hạn mức content marketing có thể đem lại những ảnh hưởng tích cực sau:

Lựa chọn chủ đề tốt hơn
Khi mà người viết biết họ phải chịu trách nhiệm với kết quả, họ sẽ phải cố gắng nghĩ ra nhiều chủ đề phù hợp và điều chỉnh cách tiếp cận phù hợp với nhu cầu của người đọc hơn, điều đó thường mang lại kết quả và sự cam kết tốt hơn. Những nhà làm marketing này sẽ sử dụng các công cụ như BuzzSumo để lựa chọn chủ đề dựa trên các từ khóa và thời gian.
Những lời kêu gọi hành động tốt hơn

Những lời kêu gọi hành động – hướng khách hàng đến việc tải ebook hay mua một sản phẩm – là thành phần quan trọng trong content marketing; và khi những người viết biết họ sẽ được thưởng cho những kết quả tích cực, họ sẽ làm việc chăm chỉ hơn và tạo ra những lời kêu gọi hành động có thể đáp ứng phần hạn mức ảnh hưởng từ Marketing và kinh doanh của họ.

Hợp tác chặt chẽ hơn với phương tiện truyền thông xã hội và kinh doanh
Trong một số công ty, bộ phận kinh doanh, marketing và truyền thông xã hội tồn tại biệt lập. Khi ảnh hưởng của kinh doanh và các truyền thông xã hội là thành phần của việc đánh giá việc thực hiện của từng cá nhân, điều đó sẽ giúp thúc đẩy các nhà marketing làm việc với nhóm kinh doanh và truyền thông xã hội để mọi người thống nhất về mục tiêu và thông điệp truyền đạt.

Trao quyền cho cá nhân và sự thỏa mãn
Tiền thưởng dựa trên hoạt động khuyến khích người viết làm chủ công việc của hộ. Họ cũng cảm thấy rất thỏa mãn khi thấy nỗ lực của họ giúp làm tăng doanh thu. Thêm vào đó, kiếm thêm một chút tiền không bao giờ là vô ích.

Trước khi áp dụng những hạn mức, hãy nghĩ kĩ về việc sử dụng tiêu chuẩn nào. Nếu bạn đạt tiêu chuẩn quá cao và những con số không thể chạm tới được sẽ giảm động cơ phát triển tinh thần của mọi người. Nếu đặt tiêu chuẩn quá thấp sẽ khiến họ không nghiêm túc và không cố gắng với tất cả tiềm năng của mình. Luôn cởi mở để hoàn thiện những tiêu chuẩn qua thời gian sẽ giúp bạn tối ưu hóa chiến dịch content marketing của mình.

Không có nhận xét nào