8 BƯỚC XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - Blog KNVN - Kho kiến thức khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam

Header Ads

8 BƯỚC XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG1. Xây dựng mô hình tổ chức công ty:- Chủ doanh nghiệp thấy quy mô của doanh nghiệp mình;
- Sơ đồ tổ chức các phòng/ban/bộ phận;
- So sánh đánh giá mô hình tổ chức với đối thủ cạnh tranh;
- Nhìn thấy điểm mạnh/điểm yếu từ mô hình công ty;
- Nhìn thấy được chức năng – nhiệm vụ của các phòng ban;
- Phân công công việc 1 các rõ ràng.
2. Xây dựng hệ thống bảng mô tả công việc:- Tuyển dụng nhân sự đúng người – đúng việc;
- Mô tả rõ ràng công việc nhân sự cần phải làm;
- Hướng dẫn nhân sự tác nghiệp nội bộ;
- Khi có các công việc phát sinh nhân sự cần báo cáo ai;
- Định kỳ nhân sự cần phải báo cáo gì, khi nào và nộp cho ai.
3. Xây dựng hệ thống quy trình làm việc - các vị trí chức danh:- Nâng cao chất lượng công việc;
- Nhân sự chủ động tìm hiểu công việc;
- Tránh sai sót khi làm việc do các lỗi cá nhân;
- Tránh rủi ro khi nhân sự bất ngờ nghỉ việc vì nhiều lý do;
- Cơ sở để giao và đánh giá mức độ hoàn thành công việc.
4. Xây dựng kế hoạch kinh doanh:- Lên được các chỉ tiêu kinh doanh cả năm;
- Phân bổ kế hoạch ra ngày/tuần/tháng/quý/bán niên;
- Giao chỉ tiêu cho phòng/ban/bộ phân/cá nhân rõ ràng;
- Xây dựng chương trình marketing hỗ trợ bán hàng;
- Xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng;
- Xây dựng chương trình tuyển dụng theo kế hoạch KD;
- Xây dựng trương trình truyền thông thương hiệu.
5. Xây dựng kế hoạch tài chính:- Xây dựng quỹ tiền lương;
- Xây dựng ngân sách cho marketing;
- Xây dựng ngân sách cho chăm sóc khách hàng; 
- Xây dựng ngân sách cho truyền thông thương hiệu;
- Xây dựng hệ thống phân bổ chi phí;
- Xây dựng kịch bản dòng tiền…
6. Xây dựng hệ thống BSC – KPI:- Xây dựng chỉ tiêu giao và đánh giá hoàn thành công việc;
- Áp bộ chỉ tiêu giao việc cho các vị trí chức danh;
- Định kỳ đánh giá mức độ hoàn thành công việc tháng/quý...
- Phân bổ chỉ tiêu theo kế hoạch kinh doanh từng thời kỳ;
- Đánh giá năng lực: nâng lương, thưởng, bổ nhiệm...
7. Xây dựng chiến lược trung hạn (03 – 05 năm):- Giúp doanh nghiệp định hình quy mô phát triển;
- Xây dựng và điều chỉnh các mục từ 01 – 06;
- Chuẩn bị nguồn lực cho phát triển trung hạn.
8. Áp dụng các hệ thống phần mềm như PMKT, ERP, CRM...- Giúp DN có các phương pháp quản lý khoa học hơn;
- Tiết kiệm thời gian thực hiện;
- Hạn chế các lỗi sai sót do yếu tố cá nhân;
- Dễ dàng quản lý quá trình và kết quả công việc;
- Nền tảng cho tăng trưởng quy mô doanh nghiệp lớn hơn.
Vậy doanh nghiệp của bạn đã thực hiện được các bước nào hay Comment thứ tự từ 1- 8 nhé ! 

Nguồn: Tú Nguyễn - thành viên khởi nghiệp việt nam

Không có nhận xét nào