Những lời nói dối trắng trợn nhất là những lời nói dối mà chúng ta nói với chính mình: - Blog KNVN - Kho kiến thức khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam

Header Ads

Những lời nói dối trắng trợn nhất là những lời nói dối mà chúng ta nói với chính mình:


1. Tôi không mua nổi.
2. Tôi không thể làm được.
3. Tôi sẽ không bao giờ giàu có.
4. Tôi không đủ khôn ngoan.
5. Việc đó khó quá.
6. Tôi sẽ đầu tư khi tôi có tiền.
7. Tôi sẽ đầu tư khi tôi có thời gian.

Chương Trúc Linh - thành viên khởi nghiệp Việt Nam

Không có nhận xét nào