1. Tôi không mua nổi.
2. Tôi không thể làm được.
3. Tôi sẽ không bao giờ giàu có.
4. Tôi không đủ khôn ngoan.
5. Việc đó khó quá.
6. Tôi sẽ đầu tư khi tôi có tiền.
7. Tôi sẽ đầu tư khi tôi có thời gian.

Chương Trúc Linh - thành viên khởi nghiệp Việt Nam

Đăng nhận xét

 
Top
Blog.knvn.vn © 2013. All Rights Reserved. Shared by Startup Vietnam