Con đường KHỞI NGHIỆP, những điều mà một người khởi nghiệp cần có. - Blog KNVN - Kho kiến thức khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam

Header Ads

Con đường KHỞI NGHIỆP, những điều mà một người khởi nghiệp cần có.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản


1. Năng lượng, tràn đầy niềm tin và khát vọng. Có nội lực cao (tự học, tự rèn luyện, tự kích hoạt năng lượng tích cực...)

2. Kiến thức và kỹ năng KHỞI NGHIỆP
Rất nhiều, quá rộng. Về cơ bản đầu tiên là kỹ năng bán hàng để có cơm vào mồm, sau đó là kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng chia sẻ hướng dẫn công việc cho người khác... lớn lao hơn thì là quản trị, tài chính, kế toán, luật, quan hệ...

3. Làm ma trận SWOT cá nhân.
Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
Phân tích cơ hội và thách thức xung quanh môi trường của mình.

4. Xây dựng nhóm làm việc, lớn hơn thì gọi là đội ngũ cộng sự
Từ việc thu hút rồi đến trọng dụng người tài về với mình.

5. Để trở thành doanh nghiệp chuyên nghiệp hiểu quả hơn cần: Vẽ mô hình doanh nghiệp, các phòng ban rõ ràng hơn

6. Để có doanh nghiệp tự động hóa cần: Lên quy trình hoạt động cho mô hình doanh nghiệp, quy trình hoạt động cho từng vị trí.

7. Để có đội ngũ nhân sự hiệu quả lâu dài: Làm KPI và chính sách nhân sự rõ ràng

8. Để bền vững: Làm Chiến lược và kế hoạch cho tầm nhìn 5 năm, 10 năm... 100năm... cùng đó là sứ mệnh và giá trị cốt lõi phải được truyền thông "đúng"

Đừng nhìn tầm nhìn xa 5 năm,10 năm nếu chưa nhìn lại xem mình đang đứng chỗ nào?
KHỞI NGHIỆP hãy TỈNH đừng MÊ (đừng đam mê)


Tác giả: Dương Công Tuyến - thành viên khởi nghiệp Việt Nam 

Không có nhận xét nào