Chính sách hỗ trợ thành viên KHAI TRƯƠNG - Blog KNVN - Kho kiến thức khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam

Header Ads

Chính sách hỗ trợ thành viên KHAI TRƯƠNG

Cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam - KNVN.VN 

Kết nối - Đồng hành cùng khởi nghiệp 

-------------

Thân gửi 100 000 thành viên của cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam - KNVN.VN !

Nhằm mục đích hỗ trợ thành viên và khuyến khích việc khởi nghiệp, Ban quản trị cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam quyết định hỗ trợ truyền thông sự kiện khai trương của các thành viên trên group.


- Điều kiện : Hiện đang là thành viên của group - đã được phê duyệt thành viên vào group. 

- Quyền lợi : 

   + Được phép đăng bài khai trương trực tiếp lên group 

   + Ghim bài công bố 1 tháng kể từ ngày đăng bài.  (Bổ sung từ tháng 6/2021) 

Chương trình áp dụng từ 01/01/2021 


Ban quản trị KNVN 

Không có nhận xét nào